Trolleholms Trollungar AB

  

 
Verksamhetsdokument

 Läroplan för förskolan (Skolverket, pdf)

Trolleholm 1713
268 90 SVALÖV

Tfn: 0413-730 28

     E-post: info@trollungarna.nu

Gunilla Dyrberg
      Tfn: 0413-73111      

[Uppdaterad: 2017-04-09]


  
Våra blanketter kan ni hämta här:

 Ansökan om Barnomsorg (152 kb pdfl)

 Abonemang - Barnomsorg (147 kb, pdf)

 Abonemang - Schema(40 kb, pdf)

 Inkomstuppgift 1 (51 kb, pdf)

 Inkomstuppgift 2 (51 kb, pdf)

 Klagomålsblankett (225 kb, pdf)

 Uppsägning av barnomsorg (196 kb, pdf)