Fr. o m den 3/8, 2011 tar vi emot skolbarn.

En fritidspedagog leder skolbarnens verksamhet enligt Läroplanen LPO94 samt
Skolverkets allmänna råd för denna åldersgrupp.

Skolbuss från Svalöv hämtar och lämnar barnen hos Trollungarna.